دلیلی مبنی بر مظلومیّت امام عصر(عج)

*أَلسَّلَامُ عَلَیکَ یَا أَبَاصَالِحَ المَهدِی*

در مظلومیّت شخصیّت متعالی «ذوالقرنین» قرآن که به حق همان «إمام عصر(عج)» أست، همین بس که حتّی نمیدانیم دعایی که برای تعجیل در فرج ایشان واردشده «إِلَهی عَظُمَ البَلَاءِوَ بَرَحَ الخَفَاء» است؛ نه «أَللَّهُمَّ کُن لِوَلِیِّک»!
 
***
أَللَّهُمَّ عَجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج!...
(عیدتان مبارک!)لبخند
إِلَهی عَظُمَ البَلَاءِ...
/ 3 نظر / 39 بازدید

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

منصورجمهیری

سلام حامدجان درخصوص این موضوعات بایدباتحقیق وادله ومستندات حقیقی ومحکم اظهارنظرکرد راجع به شخصیت ذوالقرنین احتمالات گوناگونی مطرح است مثلا علامه طباطبایی(رض)احتمال داده اندکورش کبیرباشند درمورددعاهها ومناجاتهاهم روایات وبحث های مختلفی مطرح واساسابرخی ازاین دعاها ازجهت منتسب بودن به حضرات معصومین محل تردید واقع شده است برای نمونه زیارت امین الله ازوثاقت وتواتر بیشتری درنزدبرخی علماو...بزخورداراست تازیارت عاشورا یامناجات معظم شعبانیه ودعای متعالی وروحبخش کمیل وزانت ومرتبه بالاتری درنزداهل الله وارباب معرفت داردتابرخی دعاهای دیگر

منصورچمهیری

باسلام بحث ذوالقرنین مربوط به قبل از ظهوراسلام است وبعیداست مربوط به وجود مقدس امام زمان باشدسیاق آیات قرآن هم دلالت برامر واقع شده استنه ازامری که واقع خواهدشد بنابراین انتساب ذوالقرنین به امام عصر(عج)بلاتوجیه است