مرگ بر آمریکا...

بعد از توافق ژنو، و گستاخی و تهدیدهای قابل پیش بینی آمریکاییها در ماههای بعد از آن، به خوبی میشد بیرون آمدن بغض فرو خورده ملّت ایران را در راهپیمایی سراسری و تاریخی 22 بهمن 1392 پیش بینی نمود...

کمک از نوع آمریکایی!

هفت بار تهدید نظامی کشور از سوی آمریکا، فقط در مدّت چهار ماه!

سازش با ظالم، خلاف رأی تمام انبیاست...

درست مثل «أعوذ بالله»...

ملّت در راهپیمایی با شکوه امسال هم درسی فراموش ناشدنی به هم به خارجیها و هم به داخلی ها داد...

در مواجهه با دشمن، احساس ضعف نکنید...

این افتخار را داشتم که قطره ای بودم در دریای خروشان 22 بهمن 1392...

راهپیمایی 22 بهمن 1392، آبادان...

/ 1 نظر / 40 بازدید
مهدی

مصداق صحیح لعن الله یزید امروز شعار مرگ بر آمریکاست!