گلزار غریب...

«بهشت رضا(ع)» یا به عبارتی «گلزار شهدای آبادان»...

پنجشنبه عصر 1360/03/28 گلزار شهدای آبادان. عکس از: «جانباز حاج منصور عطشانی»

اگرچه طی این سالها و به شیوه های مختلف اشاره به این مکان مقدس شده؛ ولی آنگونه که باید و شاید، حق مطلب اداء نشده بود. با همّت و تلاش بروبچه های طلبه و روحانی اصالتاً آبادانی قم و تهران، کتابی در این خصوص تهیه گشت که در نوع خود بسیار جالب توجه و خواندنی ست:

«گلزار غریب»

گلزار غریب

از اسمش هم پیداست که چه میخواد بگوید!...

حکایت تشییع های شبانه، مزارهای همچنان گمنام و بی نام و نشان...


این افتخار را داشتم که در تهیّه و تنظیم مطالب آن، گوشه ای از کار به عهده ام بود. (خاصّه مطالب پیشین و منتشر شده در همین وبلاگ). مطالعهء آنرا به عموم مخاطبین توصیه میکنم. شایان ذکر است که ویرایش دوّم این کتاب نیز در حال تهیه و آماده سازی است که انشاءالله تعالی در آینده ای نزدیک منتشر خواهد شد...

کاری از «جبههء فرهنگی میقات ظهور»:

جبههء فرهنگی میقات ظهور

***

/ 2 نظر / 38 بازدید

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]