/ 2 نظر / 26 بازدید
ذهابی

بسم الله ســـلام مــن بــه مـحـرم، مـحـرم گــــل زهــرا بـه لطـمه‌هـای ملائـک بـه مــاتـم گــل زهـرا سـلام مـن بـه مـحـرم بـه تشنـگی عـجـیـبـش بـه بـوی سیـب زمـینِ غـم و حـسین غریـبش سلام من بـه محـرم بـه غصـه و غــم مـهـدی به چشم کاسه ی خون و به شال ماتم مـهـدی سـلام من بــه مـحـرم بـه کـربـلا و جـلالــش به لحظه های پـرازحزن غرق درد و ملامش سـلام مـن بـه مـحـرم بـه حـال خستـه زیـنـب بـه بــی نـهــایــت داغ دل شـکــستــه زیـنـب سلام من به محرم به دست ومشک ابوالفضل بـه نـا امیـدی سقـا بـه سـوز اشـک ابوالفضل سـلام مـن بـه مـحـرم بـه قــد و قـامـت اکـبـر بـه کـام خـشک اذان گـوی زیـر نـیزه و خنجر سلام من به محرم به دسـت و بـازوی قـاسم به شوق شهد شهادت حنـای گـیـسـوی قـاسم سـلام مـن بـه مـحـرم بـه گـاهـواره‌ی اصـغـر به اشک خجلت شاه و گـلـوی پـاره‌ی اصـغـر سـلام مـن بـه مـحـرم به اضـطـراب سـکـیـنـه بـه آن مـلـیـکـه، کـه رویش ندیده چشم مدینه سـلام مـن بـه مـحـرم بـه عـاشـقـی زهـیـرش بـه بـازگـشـتـن حُر و عروج خـتـم به خیرش سلام من بـه محرم بـه مسـلـم و به حـبـیـبش به رو سپیدی جوُن و به بوی عطر

قاصدک

همیشه این شبهای عزیز که می رسد به شماها حسودی ام می شود.شما که مردانه برای ارباب عزاداری میکنید.شما که ادب میکنید و ایستاده صدا می زنید پسر فاطمه را.شما که دست ها و سینه هاتان گواه ِ سرخِ عشق حسین است فردا که بپرسند از نعمت ها.شما که صدای گرفته تان را یاحسین های شبهای هیئت شافع می شوند آن روز عظیم. گاهی چقدر حسرت مردانه سوختن دارم...