دو یار دیرین (5)

پیش از اینها یه چندباری از این دو یار دیرین، یعنی «شهیدان مسعود وحیددستجردی و ابراهیم مقصودی نورآباد» یادکردی شد. هریک به رسمی و به مناسبتی؛ که آخرینشان بازگشت پیکر پاک و مطهّر «ابراهیم» بود. دو دوستی که در یک تاریخ ازدواج کردند و در یک تاریخ شهید شدند...

سردار شهید ابراهیم مقصودی نورآباد - سردار شهید جاویدالأثر مسعود وحیددستجردی

خوش به حال خانوادهء «ابراهیم»! لاأقل امسال، سال تحویل را بر سر مزار شهیدشان حاضر هستند. امّا چه کسی از غم دل همسر مکرّمه و فرزند برومند «مسعود» خبر دارد؟...

[غرض مقایسه نیست، ولی یک آن یاد یکی از دیالوگهای فیلم «گاهی به آسمان نگاه کن» افتادم. اونجایی که اصغر نقی زاده (بازیگر نقش رزمندهء شهید جاویدالأثر) رو به آسمان کرده و میگوید: «ای خدا! پس کِی من پیدا میشم؟!...»]

 

 

__________________________________________________________________________

مطالب مرتبط:

أین الخیبریّون؟

مصاحبهء تلویزیونی

خیبری ها...

تا سه نشه، بازی نشه!

دو یار دیرین (4)

/ 1 نظر / 53 بازدید

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]